molekulce.com
Molekülce | ADA2 GENİ NEDİR?
ADA2 geni adenozin deaminaz 2 isimli bir enzimin üretilmesi için gerekli talimatları sağlar. Bu enzim adenozin ve 2’ deoksiadenozin isimli