molanlasletras.wordpress.com
Que vén Kokolka! Recensión
Xa hai tempo que veño falando deste libro, a primeira novela de Rubén Anido Regueiro, que foi presentada en maio deste ano; daquela xa máis ou menos sabedes que fala da neneza e mocidade de Leandro…