molanlasletras.wordpress.com
Dativo de solidariedade e dativo de interese.
Esta campaña de promoción serve para introducirnos no estudo do dativo de solidariedade. Designa un receptor que non participa nos feitos e que o emisor quere involucralo neles para conseguir a súa…