mokongperspektib.wordpress.com
Let’s define KANINA and UP-DOWN-UP-DOWN
Sa tagal na ako ay nakabalik heto ang naging salubong sa kin ng isang ka-mokang natin… Mokong: Kamusta… kanina ka pa? Mokang: Kanina… Let’s define kanina! Mokong: Parang pamilyar… Mokang: Ka…