mojzigot.wordpress.com
Oće kaki, neće kaki?
Doktora koji vodi moj slučaj, u koga bi trebalo da imam beskrajno poverenja i koji moju sudbinu drži u svojim rukama, sam do sada videla tačno jedanput. Pri mom prvom dolasku u Skoplje na konsultac…