mojebankowanie.pl
Głosowa obsługa aplikacji Moje ING z Asystentem Google
ING Bank Śląski jako pierwszy bank umożliwia użytkownikom aplikacji mobilnej Moje ING głosową obsługę wybranych funkcji, przy pomocy Asystenta Google. K
Redaktor