mojadrogadozdrowia.com
Żurawina
Żurawina zawiera bardzo szeroki wachlarz związków z grup flawonoidów i antocyjanów, duże ilości flawonoidów i posiadają właściwości antyutleniające, potrafi zwalczać bakterie E. Coli, odpowiedzialn…