moingay1cuonsach.com.vn
Người thành công tìm phương pháp, người thất bại tìm lý do - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Những người thành công luôn nỗ lực nhiều hơn những người thất bại, và một người nếu như thất bại thì phần lớn là do chính bản thân.