moingay1cuonsach.com.vn
Hồi sinh Tủ sách học làm người - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Học giả Hoàng Xuân Việt (1930 - 2014) tên thật là Nguyễn Tùng Nhân, quê ở Vĩnh Thành, Bến Tre. Ông là một trong 4 học giả nổi bật về loại sách học làm người