moingay1cuonsach.com.vn
Ông bố treo biển ‘không hỏi thăm cháu gái chưa chồng’ lên bìa sách. - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Ông bố tâm lý với tấm biển giải thoát cho con gái khỏi những câu hỏi vô duyên là nguồn cảm hứng cho nhóm tác giả trẻ thực hiện cuốn sách “Bao giờ hết ế?”.