moingay1cuonsach.com.vn
Được Học - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Không gặp rào cản về sức khỏe hay trí tuệ, gia cảnh cũng không đến nỗi nghèo túng, lại sống nước Mỹ, vậy mà Tara Westover phải đợi đến năm 17 tuổi