moingay1cuonsach.com.vn
7 cách nghĩ khác biệt của những người giàu có và thành công - Mỗi ngày 1 cuốn sách
“Người ta có thể thông minh hay sở hữu những kỹ năng hữu dụng, nhưng nếu họ không thực sự tin vào nó, thì họ sẽ không thực sự làm việc chăm chỉ”.