moingay1cuonsach.com.vn
Hai kẻ giả danh trên điện thoại - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Năm 2015, một DJ tên là Pierre Brassard đã giả danh Thủ tướng Jean Chretien để gọi điện đến cho