moingay1cuonsach.com.vn
Không bao giờ là đủ - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Phác họa con người của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một cách sâu sát, lần theo từng ngày tuổi