moingay1cuonsach.com.vn
Người lạ trong nhà - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Tác phẩm Người lạ trong nhà của Leila Slimani – ảnh Zing.vn. Câu chuyện bắt đầu bằng một cảnh tượng