moingay1cuonsach.com.vn
Italia ra mắt sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Bà Sandra Scagliotti, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Việt Nam tại Torino (Italia) cho biết vừa tổ chức