moingay1cuonsach.com.vn
“Đêm núm sen” - phản chiến bằng thân thể - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Trong buổi tọa đàm Bàn về Đêm núm sen vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội),