moingay1cuonsach.com.vn
Tác động “Roi da”- Bullwhip: - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Một trong những tác động phổ biến nhất trong chuỗi cung ứng là hiện tượng có tên gọi “Roi da”.