mohyiyi.wordpress.com
Elmu: Tarima jeung bagikeun
Bersih beas ku ditapi Nya iuh ku tatangkalan Elmu mah kedah ditampi Ameh janten cecekelan Damel peuyeum ngangge ragi Janten cuka hahaseuman Elmu mah kedah dibagi ameh nambih pangalaman