mohitvalecha.wordpress.com
Bad se God tak ki yatra Good
Bad se God tak ki yatra Good se hokar jati hai…Pura safar tay karna hai.. Gud me makhhi hokar chipak nahi jana hai.. Andhere ke paar toh jana hi hai, Roshni ke bhi paar jana hai… Jeevan…