mohanmekap.com
ମହା ଶିବରାତ୍ରି
ମହା ଶିବରାତ୍ରି ହଉଚି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ| ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତେକ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି |ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଥର ଏହି ପର୍ବ ପଡିଥାଏ | ଏହା ଓଡ଼ିଆ ମାଘ ମାସରେ ପଡେ | ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତ…