mofid3.com
کسب مقام سوم بخش فارسی، کاپ فیزیک ایران، اردیبهشت 98 | دبیرستان پسرانه مفید 3 دوره 2
کسب مقام سوم در بخش فارسی هفتمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران توسط دانش آموزان دبیرستان مفید 3