moerkeberg.org
Hvordan læres 2. sprog med multimodale produktioner og en PBL tilgang?
Hvordan kan dialog som metode og ipads som værktøj øge produktionen og kvaliteten af mundtligt dansk på et udslusende niveau? Didaktisk udvikling i aktionslæring med et hold kursister