moederkindhuis247.nl
Doelgroep - Moederkindhuis 24/7
Doelgroep Moeders met kinderen tussen de 0-4 jaar die uit zichzelf onvoldoende veiligheid en/of opvoedingsondersteuning kunnen bieden aan hun kind(eren) en te weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. Vaak is er sprake van LVB en/of psychiatrische problematiek. Er worden zorgen geuit over het welzijn van moeder en kind door de omgeving, betrokken hulpverlening of een instantie voor jeugdbescherming. Participatie van vaders is…