modireroz.com
چگونه خودتان را توصیف می‌کنید آیا از خود رضایت دارید؟ - آکادمی تخصصی مدیر روز
هر روز از خودتان بپرسید که چگونه خودتان را توصیف می‌کنید توصیف شما از خودتان دقیقاً توصیف جهان از شماست پس خوب خودتان را توصیف کنید