modernimedia.org
Tarvitaanko nationalismia enää? Rajat auki! - ModerniMedia - Ole oman elämäsi toimittaja
Tulevissa eduskuntavaaleissa yksi teema ainakin Perussuomalaisten osalta on “Suomi suomalaisille” ja “rajat kiinni”. Ajatukset ovat vahvasti nationalistisia ja korostavat oman kansakunnan paremmuutta muihin nähden. Onko ajattelutapa kuitenkin vanhentunut? Nationalismi on terminä ja ajatuksena melko uusi. Vielä 1800-luvun alussa esimerkiksi Euroopassa oli vain kourallinen valtioita, ja monet alueet olivatkin suuria jonkin kuningaskunnan hallitsemia alueita, joita yhdisti tai oli yhdistämättä esimerkiksi kieli