modernimedia.fi
Info - Sinun näköisesi Media
Mikä on ModerniMedia? ModerniMedia on uusi sivusto, joka julkaisee sekä uutisia että blogeja. Meidät erottaa muista sivstoista se, että me pyörimme täysin vapaaehtoisjapohjalta – ammattitoimittajia ei vielä ole ja heitä tuskin tulee. Kirjoittajat ovat tavallisia kansalaisia, jotka osaavat kenties nostaa esiin erilaisia asioita “ammattitoimittajiin” nähden. Kynnys osallistua toimittajan työhön on siis matala. Mikä parasta, esimerkiksi UusiSuomi-sivustoon verrattuna kaikki meidän kirjoittajat