modanekadisad.wordpress.com
Romantizam
Romantizam je pravac u umetnosti koji nastaje krajem XVIII veka (pre svega u Nemačkoj), ali svoj vrhunac dostiže u periodu od 1820-1850. godine. Javlja se u književnosti, muzici, likovnim umetnosti…