modaitakoto.com
Zima, zima, e pa šta je…
…e pa to je da, mrzim zimu – iz praktičnih razloga, čije bi nabrajanje zauzelo više mjesta nego što članak koji se tiče mode, pa još i inspiracije, ima smisla da sadrži – ali iskr…