moblito.com
مارگون، زيباترين آبشار خاورميانه - مبلیتو
مارگون، زيباترين آبشار خاورميانه، دیدنی­های استان فارس و البته شیراز بزرگ آنقدر زیاد است که کمتر ایرانی را می­توان یافت که درباره آن­ها نداند.