moblito.com
باغ عفیف آباد - مبلیتو
باغ عفیف آباد یکی از قدیمی ترین و زیبا ترین باغ های شیراز است. طول باغ بیش از 500 متر و عرض آن 250 متر و مساحت آن بیش از 127 هزار متر مربع است. این باغ در دوره صفویه از جمله باغ های آباد شیراز بوده و به باغ گلشن شهرت یافته و محل …