mobbing.hr
Predaja potvrdnica polaznicima radionica
Polaznicima radionica koje su se održale u sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“ na Pravnom faklutetu u Osijeku predane su potvrdnice o sudjelovanju. Radionice su u Osijeku 17. i 18, te 24. i 25. veljače održale mr.sc. Iris Gović Penić,sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i doc.dr.sc. Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu