mobbing.hr
Održan okrugli stol o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu
U Zagrebu je 13. rujna 2016. održan okrugli stol o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu „Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj“. Okrugli stol održan je u u Tribinama grada Zagreba u sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga" na kojem su partneri Udruga za pomoć i edukaciju žrtava