mobbing.hr
Na Pravnom fakultetu Osijek predstavljen je EU projekt prevencije i jačanja pravne pomoći i znanja o mobbingu
Dana 16. prosinca 2015. godine na Pravnom fakultetu Osijek predstavljen je EU projekt prevencije i jačanja pravne pomoći i znanja o mobbingu The right on mobbing free work – Za radno mjesto bez mobbinga, vrijedan više od 160.000 eura, od čega EU učešće iznosi 89,87%. Nositelj projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u