mobay.vn
Nhà sáng lập và nỗi sợ bị từ chối - Cổng thông tin giải trí Mobay
Trong chương trình Startup School Radio này, người dẫn chương trình và thành viên đầu tư của YC, Aaron Harris, đã phỏng vấn Sam Altman. Altman bắt đầu đảm