mobay.vn
Google, Apple và 13 công ty lớn khác không còn yêu cầu nhân viên phải có bằng đại học - Cổng thông tin giải trí Mobay
“Khi bạn nhìn vào những người không học đại học và vẫn thành công trong sự nghiệp, đó là những người xuất chúng". Theo báo cáo của trang tìm kiếm việc làm