mobay.vn
Đề xuất bỏ gần 2.000 trong hơn 4.000 điều kiện kinh doanh - Cổng thông tin giải trí Mobay
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh được cho là gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH