mobay.vn
Chính phủ áp chuẩn OECD để bãi bỏ giấy phép con - Cổng thông tin giải trí Mobay
Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường của OECD, đề xuất bãi bỏ các điều kiện hạn chế cạnh tranh. Nhiệm vụ này được