mmziemak.com
Speedzik portrecikowy... - Michał Ziemak - Digital Painting Portfolio
Coby nie zapomnieć, że sobie kiedyś malowałem ich więcej ;) Dosłownie dwa brushe i 30minutek – z refką – ale