mmabloggar.se
Ljusa upp din omgivning
De flesta känner nog sig glada när de ser ljusslingorna sättas upp i städerna. När dagarna blir allt kortare och omgivningen allt mörkare så ökar behovet av att ljusa upp vår omgivning med hjälp av andra ljuskällor. Samma glädje som vi upplever när vi ser ljusen i städerna kan vi uppleva