mlfree.com
Ventili motora punjeni natrijum-om: za šta to služi?
Možda ste čuli da benzinski motori, pogotovo automobili sa mnogo snage, koriste ventile sa natrijumom. Zašto?
Mladen