mlfree.com
Type R – simbol vremena [3.deo – Civic]
Začan u beloj bočici (šampionsko-beloj, da ne zaboravite!) sa velikim crvenim R, gotovo paralelno sa Integrom, iskorišćen je da se njime poboljša ukus i
Mladen