mlfree.com
Turbo punjač i kompresor – treći deo
Problemi koji se javljaju kod turbo punjača1. Previše pritiska Kada se vazduh sabija u cilindre pod pritiskom koji pravi turbo punjač koje zatim
Mladen