mlfree.com
Svećice - Čemu služe svećice, koja im je namena?
Sedmog januara 2002. navršilo se tačno sto godina od trenutka kada je Robert Bosch patentirao prvu svećicu koja je radila u kombinaciji sa visokonaponskim
Mladen