mlfree.com
Sve o Bokser motoru
Boxer motorom se nazivaju oni agregati kod kojih je kretanje klipova i klipnjača u horizontalnoj ravni, jedan naspram drugog, i podseća na žestok okršaj
Mladen