mlfree.com
Šta sve mora da izdrži svećica?
Bez svećica, benzinski motor ne bi mogao raditi. Relativno neupadljiv deo motora koji mora da izdrži značajne temperature i pritiske. Postoje različite svećice i koje su njihove najvažnije karakteristike?
Mladen