mlfree.com
Šta je suvi karter i zbog čega se koristi?
Ponekad je moguće pročitati da motor ima "suvi karter". Ovo je obično rešenje za skupe i brze automobile. Šta značisuvi karter i zbog čega se koristi?
Mladen