mlfree.com
LAMPICA ULJA - Nema šale kad zasvetli crvena lampica ulja!
Čak ako mislite da o ulju znate sve, konsultujte se s priručnikom i proverite što znači koje svetlo na instrument tabli. Proveravajte redovno nivo ulj
Mladen