mlfree.com
Retko korišćen automobil - šta da uradite da biste izbegli kvar
Retko korišćen automobil i automobil korišćen na kratkim udaljenostima takođe mogu biti podložni skupim kvarovima.
Mladen