mlfree.com
Renault Laguna 3 (2007 – 2015) – Polovnjak, iskustva, problemi
Godine 2009. Laguna 3 je prošla kroz veoma skroman redizajn koji je imao za cilj da blago promeni enterijer. Još jedna redizajn se desio 2013. godine, kada se pojavio veliki ekran navigacije i LED dnevnih svetala. Proizvodnja je završena 2014. godine i prodaja u 2015. godini.
Mladen